Stavba

Co je třeba k zasklení lodžie nebo balkonu v panelovém domě?

Zasklení lodžie nepodléhá povolovacímu režimu podle stavebního zákona, pokud je projektová dokumentace daného typu zasklení schválena příslušným dotčeným orgánem (Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje) z hlediska požární bezpečnosti. V ostatních případech je třeba stavební povolení.