Stavba

Jak dlouho jsem jako vlastník stavby povinen mít doklady týkající se povolení stavby?

Vlastník stavby je povinen uchovávat ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení po celou dobu její existence a při změně vlastnictví tyto dokumenty předat novému vlastníkovi stavby. V případě, že se dokumentace nezachovala, nebyla vůbec pořízena nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit novou dokumentaci skutečného provedení stavby.