Stavba

Kdy mohu zahájit stavbu po podání ohlášení na stavební úřad?

Poté, co stavební úřad obdrží ohlášení, existují dvě možnosti:

Stavební úřad doručí do 30 dnů od ohlášení stavebníkovi písemný souhlas s provedením ohlášeného záměru, stavebník může začít realizovat svůj záměr.

V případě, že ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení vydá usnesení, kterým rozhodne o provedení stavebního řízení.