Stavba

Jsem povinen vpustit na svůj pozemek pracovníka stavebního úřadu?

Ano, oprávněné úřední osoby mají ze zákona právo vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu staveb a pozemků a při opatřování důkazů pro správní rozhodnutí.

Dokonce v určitých případech bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat jsou oprávněni vstupovat na pozemek, stavbu a do stavby i bez vědomí jejich vlastníků, s tím, že následně musí bezodkladně vlastníka informovat včetně uvedení důvodů, které jej k takovému postupu vedly.