Sociální oblast

Potřebuji řešit záležitosti nezletilého dítěte? Který orgán sociálně právní ochrany dětí mám kontaktovat?

Obecné informace Vám zodpoví na kterémkoliv pracovišti sociálně – právní ochrany dětí. S dotazy týkajícími se konkrétně Vašeho dítěte se však přednostně obraťte na oddělení podle trvalého bydliště dítěte, případně podle aktuálního bydliště, liší-li se od trvalého.