Sociální oblast

Jste svědkem špatného zacházení s nezl. dětmi ve vašem okolí?

Kontaktuje orgán sociálně právní ochrany dětí: