Sociální oblast

Jsem dospělý, studuji, mám nárok na výživné od rodičů?

Ano. V případě, že rodiče dobrovolně vyživovací povinnost neplní, můžete podat žalobu na určení výživného na soud. Z důvodu Vaší zletilosti Vás však již nebude orgán sociálně – právní ochrany dětí u soudu zastupovat.