Sociální oblast

Co mám dělat, pokud jsem se rozhodla dát dítě k adopci?

Tuto skutečnost je třeba oznámit v porodnici při narození dítěte. Již v době těhotenství je možné se obrátit na příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí, kde získáte potřebné informace.