Sociální oblast

Co mám dělat v případě, že u nás doma dochází k domácímu násilí?

  • Máte možnost se obrátit na policii, využít služeb intervenčního centra, nebo Bílého kruhu bezpečí.
  • Intervenční centrum Respondeo zajišťuje první kontakt a koordinaci pro oběti domácího násilí. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci, zejména sociální, psychologické, lékařské a právní tel.č. 775 561 845.
  • Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou pomoc, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů tel.č. 257 317 110.
  • Nonstop rady a informace získáte na lince telefonické krizové intervence pomoci Bílého kruhu bezpečí tel.č. 257 317 110.
  • Pokud v rodině vyrůstají nezletilé děti, doporučujeme obrátit se na orgán sociálně – právní ochrany dětí MěÚ Říčany.