Sociální oblast

Jak mám postupovat, pokud potřebuji zajistit svoje dítě a nemůže mi pomoci nikdo z rodiny nebo známých (např. hospitalizace, lázeňský pobyt apod.)?

Dítě je možné umístit do pěstounské péče na přechodnou dobu, o které rozhoduje soud nebo situaci lze řešit prostřednictvím Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kde může být dítě umístěno na základě písemné dohody mezi rodiči a zařízením na nezbytně nutnou dobu. Mezi takováto zařízení patří např. Klokánek – zařízení Fond ohrožených dětí.

Doporučujeme situaci vždy konzultovat s pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí.