Sociální oblast

Potřebujete pomoci s řešením výchovných problémů u vašeho dítěte (např. útěky z domova, trestná činnost, záškoláctví, drogy)?

Obraťte se přímo na kurátora pro děti a mládež města Říčany, oddělení sociálně právní ochrany dětí. Kurátor vám poskytne základní poradenství a může předat kontakt na další organizace, např. na poradnu pro rodinu apod.