Sociální oblast

Mám zájem osvojit dítě, nebo přijmout dítě do pěstounské péče, chci se stát pěstounem na přechodnou dobu, co mě čeká?

V tomto případě je vhodné obrátit se na sociální pracovnici náhradní rodinné péče (oddělení sociálně právní ochrany dětí, Komenského nám. 1850, Říčany) tel. 323 618 243 (262).

Sociální pracovnice s vámi během první schůzky probere všechny možnosti a seznámí vás s dalším postupem.