Sociální oblast

Co mám udělat v případě, že se chci rozejít s partnerem nebo partnerkou a máme spolu nezletilé děti?

Pokud nejste manželé a jste schopni se na péči a výživě o nezletilé děti dohodnout, není třeba rozhodnutí soudu. V případě, že budete žádat dávky hmotné nouze, státní sociální podpory apod., budete muset nechat Vaši dohodu schválit soudem.

Pokud jste manželé a chcete situaci řešit rozvodem manželství nebo nejste manželé a na péči a výživě nezletilých dětí se nedokážete dohodnout, je třeba se obrátit na soud podáním návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem.

Návrhy jsou volně dostupné na webových stránkách Krajského úřadu středočeského kraje (https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/metodicke-pokyny-a-stanoviska), nebo jsou v papírové formě k dispozici na oddělení sociálně – právní ochraně dětí MěÚ Říčany.