Sociální oblast

Co mám dělat, pokud chci osvojit dítě manžela, manželky?

Sociální pracovnice náhradní rodinné péče s vámi sepíše návrh, ke kterému je nutné připojit vyjádření manžela/ky, vyjádření dítěte (s ohledem na jeho věk, u dětí starších 12 let dávají osobní souhlas před soudem), souhlas biologického rodiče, potvrzení o vašem zdravotním stavu (i dítěte), výpis z rejstříku trestů, potvrzení o vašich příjmech a vaše psychologické vyšetření. Dále bude v rodině úřadem provedeno sociální šetření a věc bude postoupena soudu k projednání a rozhodnutí.