Sociální oblast

Co se stane, když porodím jako nezletilá?

V takovém případě musí být dítěti ustanoven poručník (poručníkem může být člen rodiny nebo ve výjimečných situacích i orgán sociálně právní ochrany dětí).

Konkrétní osoba, která bude funkci poručníka vykonávat, podá k soudu návrh na ustanovení poručníka s příslušnými doklady, na základě kterých soud rozhodne. K návrhu se připojuje např. rodný list dítěte, výpis z rejstříku trestů navrhovatele, bude provedeno sociální šetření poměrů.

Bližší informace k této problematice Vám poskytnou sociální pracovníci oddělení sociálních právní ochrany dětí.