Správní agendy

Zápis matriční události, která nastala v cizině

Matriční události, ke kterým došlo v cizině, zapisuje do svých matričních knih tzv. Zvláštní matrika, což je matrika Úřadu městské části Brno střed. Podklady k provedení zápisu se zasílají zvláštní matrice prostřednictvím kteréhokoliv matričního úřadu v ČR nebo prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině.

Aktuální informace a formuláře: http://www.brno-stred.cz/