Správní agendy

Souhlasné prohlášení o určení otcovství

Lze učinit na kterémkoliv matričním úřadě. Prohlášení lze učinit k dosud nenarozenému dítěti, ale i k narozenému. K souhlasnému prohlášení se dostaví oba rodiče a předloží:

  • občanské průkazy
  • těhotenský průkaz (v případě prohlášení k nenarozenému dítěti)
  • rodný list dítěte (v případě prohlášení k narozenému – lze i ke zletilému)
  • Pro usnadnění celého procesu i rodné listy a matka i rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci (v případě, že matka je rozvedená) anebo úmrtní list manžela (v případě, že matka je vdova).