Správní agendy

Úmrtí

Po úmrtí osoby obdrží pozůstalí od zdravotnického zařízení či lékaře tzv. „List o prohlídce zemřelého“, poté doporučujeme obrátit se na pohřební službu, která poradí s dalším postupem a zajistí pohřeb. Pohřební službě pozůstalí oznámí adresu, na kterou má být zaslán úmrtní list zemřelého, nebo oznámí, že si tento matriční doklad osobně vyzvednou na matričním úřadu, v jehož správním obvodu došlo k úmrtí. Pohřební služba vyžaduje občanský průkaz zemřelého, případně rodný nebo oddací list zemřelého, rodné číslo a rodné příjmení pozůstalého manžela.