Správní agendy

Co je matriční úřad?

Obecní nebo městský úřad, který je pověřen vedením matrik.

Matriční úřad zajišťuje:

  • vydávání matričních dokladů a nahlížení do matrik
  • potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice 
  • agendu narození, uzavření manželství, agendu úmrtí
  • zápisy do zvláštní matriky 
  • povolování změny jména, příjmení 
  • vyřizování žádostí o užívání dvou jmen, nepřechýlené příjmení u žen  
  • oznámení o přijetí předešlého příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího
  • zápis určení otcovství
  • legalizace matričních dokladů (tzv. vyšší ověření)