Správní agendy

Doklad o státním občanství pro dítě narozené v cizině

Pokud narozené dítě nemá na území ČR trvalý pobyt, osvědčení o jeho státním občanství ČR vydá matrika Úřadu městské části Praha 1. Pokud dítě má na území ČR trvalý pobyt, vydá toto osvědčení matrika Krajského úřadu dle trvalého pobytu dítěte. Dle platné právní úpravy dítě narozením získává trvalý pobyt shodný s adresou trvalého pobytu jeho matky.