Správní agendy

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

Tento doklad vydá na žádost občana matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele, popřípadě posledního trvalého pobytu občana na území republiky před odchodem do ciziny; pokud takový pobyt nikdy neměl, tak tento doklad vydá Úřad městské části Praha 1.

Platnost je 6 měsíců, správní poplatek činí 500 Kč.