Správní agendy

Chci užívat dvě jména / chci dát dítěti dvě jména

Občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Zvolené druhé jméno nesmí být stejné. Prohlášení činí před kterýmkoli matričním úřadem. Za nezletilé dítě činí prohlášení zákonný zástupce. K volbě druhého jména pro nezletilého staršího 12 let musí být připojen jeho souhlas. Prohlášení nepodléhá správnímu poplatku.

Zapsáním dvou jmen do matriky vzniká dotyčné osobě povinnost v úředním styku užívat již napořád obě jména současně.