Doprava

Změna vlastníka nebo provozovatele vozidla

Stávající vlastník a nový vlastník silničního vozidla, popř. zmocněnec s ověřenou plnou mocí žádá u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel.

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“.

K žádosti se přikládá:

 • Občanský průkaz, v případě zmocněnce ověřenou plnou moc,
 • Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
 • Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, 
 • Povinné ručení „(platná zelená karta)“,
 • Protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dní

Správní poplatek

 • Motocykl do 50 ccm – 300,- Kč
 • Motocykl nad 50 ccm – 500,- Kč
 • Osobní, speciální a zvláštní vozidlo – 800,- Kč
 • Přívěsný vozík do 750 kg – 500,- Kč
 • Přívěsný vozík nad 750 kg – 700,- Kč.
 • Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků „(eko poplatek)“ – neplní EURO – 10000,-Kč, EURO 1 – 5000,- Kč, EURO 2 – 3000,-Kč.

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Soubory ke stažení