Doprava

Schválení technické způsobilosti jednotlivého dovezeného vozidla

Týká se jen vozidel dovážených ze států mimo prostor Evropské unie

U vozidel dovezených ze států EU + státy tzv. evropského prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko) se již neschvaluje, ale půjde přímo o přeregistraci. Nelze však již vydat čistopis TP.

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla“.

K žádosti se přikládá:

  • občanský průkaz, v případě zmocněnce ověřenou plnou moc, 
  • technický průkaz a jeli vydáno i Osvědčení o registraci vozidla v jiném státě,
  • protokol o technické prohlídce, protokol o měření emisí, 
  • technický protokol + příloha ze zkušební stanice (STK) nebo pověřené zkušebny (např. DEKRA, TÜV),
  • doklad o celním odbavení vozidla,
  • povinné ručení „(platná zelená karta)“,

Správní poplatek

  • Vozidlo s homologací ES – 1500,-Kč
  • Vozidlo bez homologace ES – 2000,-Kč

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel – dovozy, přestavby, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.