Doprava

Zánik silničního vozidla (dříve trvale vyřazení vozidla)

K zániku silničního vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.

K zapsání zániku vozidla použijete tiskopis Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla„.

K žádosti se přikládá:

  • občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, 
  • osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, 
  • registrační značky, 
  • potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků (doklad o ekologické likvidaci vozidla)

Správní poplatek – 0,- Kč

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Soubory ke stažení