Doprava

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou (nosič kol, poškozená RZ)

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou, provádí vlastník nebo provozovatel se souhlasem vlastníka

  • k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosič kol)
  • v případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou nebo registrační značkou na přání.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou je nutné žádat u úřadu obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel.

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o vydání tabulky s registrační značkou“.

K žádosti se přikládá:

  • Občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřená plná moc,
  • Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • Registrační značku (poškozenou),

Správní poplatek

  • Vydání tabulky registrační značky – 600,- Kč za každou tabulku.
  • Za zápis do technického průkazu – 50,- Kč

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Soubory ke stažení