Doprava

Přeregistrace dovezeného vozidla

Týká se jen vozidel dovezených ze států EU + státy tzv. evropského prostoru (Švýcarsko, Norsko, Island a Lichtenštejnsko). 

U vozidel dovezených ze států nepatřících do EU je třeba dále schvalovat technickou způsobilost. Nelze však již vydat čistopis TP. 

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

K žádosti se přikládá:

 • občanský průkaz, v případě zmocněnce ověřenou plnou moc, 
 • technický průkaz a je-li vydáno i Osvědčení o registraci vozidla v jiném státě,
 • protokol o evidenční kontrole, 
 • protokol o technické prohlídce, protokol o měření emisí vozidla,
 • technický popis ze zkušební stanice dle data první registrace vozidla,
 • povinné ručení „(platná zelená karta)“,

Správní poplatek

 • Motocykl do 50 ccm – 300,- Kč
 • Motocykl nad 50 ccm – 500,- Kč
 • Osobní, speciální a zvláštní vozidlo – 800,- Kč
 • Přívěsný vozík do 750 kg – 500,- Kč
 • Přívěsný vozík nad 750 kg – 700,- Kč
 • Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků „(eko poplatek)“ – neplní EURO – 10000,-Kč, EURO 1 – 5000,- Kč, EURO 2 – 3000,-Kč.

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel – dovozy, přestavby, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Soubory ke stažení