Doprava

Registrace vozidla na základě prohlášení o shodě (COC list)

Týká se vozidel nových bez technického průkazu, pouze s Certificate of Conformity (COC list). 

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel.

K žádosti se přikládá:

  • občanský průkaz, v případě zmocněnce ověřenou plnou moc,
  • prohlášení výrobce o shodě (originální COC list),
  • doklad finančního úřadu o zaplacení DPH nebo originál faktura nebo kupní smlouva s vyznačením platby DPH,
  • povinné ručení „(platná zelená karta)“

Správní poplatek

  • Motocykl do 50 ccm – 300,- Kč
  • Motocykl nad 50 ccm – 500,- Kč
  • Osobní, speciální a zvláštní vozidlo – 800,- Kč
  • Přívěsný vozík do 750 kg – 500,- Kč
  • Přívěsný vozík nad 750 kg – 700,- Kč

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel – dovozy, přestavby, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Soubory ke stažení