Doprava

Vývoz vozidel do zahraničí

Týká se vozidel prodaných do zahraničí.

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz“.

K žádosti se přikládá:

  • Občanský průkaz, v případě zmocněnce plnou moc (úředně neověřená plná moc), 
  • Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“,
  • Protokol o evidenční kontrole, který není starší než 30 dní
  • Registrační značky,

Správní poplatky

  • za každou vývozní značku – 200,- Kč
  • poplatek za provedení změny – 50,- Kč

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Soubory ke stažení