Doprava

Zápis změn údajů v registru silničních vozidel

Jedná se o všechny úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou změnou vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla.

Příklady změn údajů v registru silničních vozidel:

  • změna barvy
  • zápis pohonu LPG nebo CNG, litá kola apod.

V případě zápisu změn údajů je nutné žádat u obce s rozšířenou působností, který vede agendu registru vozidel, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel“.

K žádosti se přikládá:

  • Občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, 
  • Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, 
  • Ostatní doklady osvědčující změnu na vozidle,
  • Správní poplatek 50,- Kč za každou změnu.

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Soubory ke stažení