Doprava

Vyřazení silničního vozidla z provozu (dříve depozit, dočasné vyřazení)

O vyřazení silničního vozidla může požádat vlastník, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava). Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po uplynutí této doby je povinnost oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Na odboru správních agend a dopravy podat Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla“.

K žádosti se přikládá:

  • Občanský průkaz, v případě zmocněnce úředně neověřenou plnou moc, 
  • Osvědčení o registraci vozidla část II „(velký technický průkaz)“,
  • Osvědčení o registraci vozidla část I „(malý technický průkaz)“, 
  • Registrační značky (řádně očištěné),

Správní poplatek 200,- Kč

Správní poplatek bude vybrán na přepážkách registru vozidel nebo na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, registr vozidel, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.

Soubory ke stažení