Správní agendy

Změnil/a jsem trvalý pobyt. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

Při podání žádosti o nový občanský průkaz předložíte původní občanský průkaz s potvrzením o změně trvalého pobytu („lístek“, který jste obdržel/a na evidenci obyvatel při změně trvalého pobytu). O nový občanský průkaz jste povinen/na požádat do 15 dnů od provedené změny trvalého pobytu.

Pozor! Uběhne-li lhůta 45 dnů ode dne přihlášení k trvalému pobytu, občanský průkaz se automaticky zneplatní.

Tato výměna občanského průkazu je bezplatná.

Lze požádat o občanský průkaz ve zkrácené lhůtě za příplatek.