Správní agendy

Lze za občana převzít občanský průkaz na základě plné moci?

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu dostavit k jeho převzetí, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec, který musí při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Za občana mladšího 15 let občanský průkaz přebírá zákonný zástupce.