Správní agendy

Postup při převzetí občanského průkazu

Od 1. 7. 2018 je součástí občanského průkazu čip, který slouží při elektronické komunikaci s úřady.

Čip si můžete nechat aktivovat při převzetí, nebo kdykoliv během platnosti občanského průkazu na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností.

Při aktivaci čipu budete vyzváni pracovnicí k zadání 4-10 číslic pro IOK – identifikační osobní kód (slouží jako PIN u platební karty) a k zadání 4-10 číslic pro DOK – deblokační osobní kód (jde o obdobu PUKu v případě, že zadáte 3x za sebou špatně IOK).

Abyste mohli čip používat z pohodlí domova je zapotřebí mít: připojení k internetu, čtečku čipových karet a staženou aplikaci eObčanka.

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu k předání občanského průkazu, správní orgán, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě jeho požadavku převzetí občanského průkazu i mimo své pracoviště.