Správní agendy

Kde podám žádost o občanský průkaz?

Žádost o vydání občanského průkazu s potřebnými doklady může občan podat u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností v celé České republice nebo na úřadu městské části Praha 1 – 22. Dále můžete podat žádost na Ministerstvu vnitra ČR, jde-li o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin nebo 5 pracovních dnů.

Občanský průkaz si převezmete na úřadu, kde byla podána žádost nebo si zvolíte jiný úřad převzetí. Volba jiného výdejového úřadu je zpoplatněna správním poplatkem 100,- Kč.

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k podání žádosti o vydání občanského průkazu na pracoviště podacího místa, v jehož správním obvodu se žadatel zdržuje, umožní žadateli na základě požadavku podání žádosti i mimo své pracoviště.