Správní agendy

Končí mi platnost občanského průkazu? Co budu potřebovat pro nový?

Dostavíte se na úřad obce s rozšířenou působností nebo úřad městské části Praha 1 – 22 se stávajícím občanským průkazem, kterému končí platnost (nebo již skončila – potom přineste jiný platný doklad totožnosti) a podáte žádost o občanský průkaz.

Žádný formulář nebudete vyplňovat!

Výměna občanského průkazu z důvodu skončení platnosti je bezplatná.

Lze požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě za poplatek.

O výměnu občanského průkazu můžete požádat již 1/2 roku před ukončením jeho platnosti.