Správní agendy

První občanský průkaz

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR. Občan je povinen požádat o vydání svého prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

  • O občanský průkaz lze žádat i pro dítě mladší 15 let. 
  • Platnost občanského průkazu vydaného občanovi staršímu 15 let je 10 let a jeho vydání je zdarma.
  • Platnost občanského průkazu vydaného dítěti mladšímu 15 let je 5 let a správní poplatek činí 100,- Kč.
  • Občan starší 15 let žádá a přebírá občanský průkaz osobně bez účasti zákonného zástupce.
  • Za dítě mladší 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce (za přítomnosti dítěte) a doklad přebírá rovněž zákonný zástupce. 

K žádosti o první občanský průkaz je třeba doložit rodný list dítěte/občana. Pokud žádá za dítě zákonný zástupce, prokáže též svou totožnost svým platným dokladem totožnosti.

Lze požádat o občanský průkaz ve zkrácené lhůtě za příplatek.