Správní agendy

Uzavřel/a jsem manželství. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

Při podání žádosti o nový občanský průkaz předložíte původní občanský průkaz s potvrzením o změně stavu. Pracovnice s Vámi elektronicky vyplní žádost o vydání občanského průkazu, vyfotí Vás, žádost opatříte podpisem. O nový občanský průkaz jste povinen/na požádat do 15 dnů po obdržení oddacího listu. Lhůta pro vystavení nového občanského průkazu je 30 dnů.

Tato výměna občanského průkazu je bezplatná. Nebo za příplatek 500,- Kč do 5 pracovních dní, popř. za příplatek 1000,- Kč do 24 hodin.