Správní agendy

Rozvedl/a jsem se. Co budu potřebovat pro nový občanský průkaz?

Při podání žádosti o nový občanský průkaz předložíte původní občanský průkaz (rozsudek o rozvodu s vyznačeným nabytím právní moci rozsudku). O nový občanský průkaz jste povinen/na požádat do 15 dnů po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Pozor! Uběhne-li lhůta 45 dnů od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu, občanský průkaz se automaticky zneplatní.

Tato výměna občanského průkazu je bezplatná.

Lze požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě za příplatek 500,- Kč do 5 pracovních dní, popř. za příplatek 1000,- Kč do 24 hodin.