Formuláře Stavebního úřadu

PDF formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Acrobat Reader DC, který je zdarma ke stažení: https://get.adobe.com/cz/reader/

Název formulářeElektronický formulářFormát pdf
Žádost o souhrnné vyjádření ke stavbě602 
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu602pdf
Žádost o kolaudaci (povolení před 1.1.2007) pdf
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby602pdf
Žádost o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního pdf
Žádost o výjimku pdf
Žádost o souhlas podle § 15 pdf
Doklady k užívání stavby pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby602pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území602pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku602pdf
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu602pdf
Žádost o vydání společného povolení602pdf
Společné oznámení záměru602pdf
Oznámení záměru602pdf
Ohlášení stavby602pdf
Žádost o stavební povolení602pdf
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora602pdf
Ohlášení dokončení stavby pdf
Žádost o povolení předčasného užívání stavby602pdf
Oznámení změny v užívání stavby602pdf
Ohlášení odstranění stavby602pdf
Změna vlivu užívání stavby na území602pdf