Formuláře odboru správy majetku

PDF formuláře doporučujeme vyplňovat v programu Adobe Acrobat Reader DC, který je zdarma ke stažení: https://get.adobe.com/cz/reader/

Název formulářeElektronický formulářFormát pdf
Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pdf
Žádost o uzavření smlouvy na zřízení služebnosti inženýrské sítě pdf
Dohoda o spolupráci při úpravě, péči a údržbě zeleně na pozemku ve vlastnictví města Říčany pdf
příloha
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Říčanech podle § 25 v platném znění na provádění stavebních prací pdf
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Říčanech podle § 25 v platném znění na provádění stavebních prací a inženýrských sítí (pouze pro malé stavby) pdf
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Říčanech podle § 25 v platném znění na umístění inženýrských sítí pdf
Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací v Říčanech podle § 25 v platném znění na:
– umísťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení
– umísťování, skládání a nakládaní věcí nebo materiálu
– zřizování vyhrazeného parkování
– zřizování a provoz stánků pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízeních
– pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a shromáždění
602pdf
Žádost o povolení připojení pozemku k místní komunikaci v Říčanech podle § 10 v platném znění pdf
Žádost o povolení uzavírky a objížďky na místních komunikacích v Říčanech podle § 24 v platném znění pdf