O elektronických formulářích

Elektronické 602 formuláře slouží k elektronickému podání, lze je na Městský úřad v Říčanech předat těmito způsoby:

  • datovou schránkou
  • e-mailem s elektronickým podpisem
  • osobně po vytištění
  • Českou poštou (rovněž po vytištění)

Elektronické 602 formuláře v interaktivní formě usnadňují vyplnění a zjednodušují celý proces podání. Vyplněný formulář odešlete prostým kliknutím na úřad jednou z výše uvedených možností, po odeslání prvními dvěma způsoby obdržíte e-mailem identifikační číslo. Na základě identifikačního čísla můžete sledovat stav vyřizování svého požadavku, můžete být rovněž vyzváni k jeho doplnění, opravě nebo předložení dalších dokumentů a příloh.

Elektronický 602 formulář lze předvyplnit a uložit si ho na disk ve svém počítači k pozdějšímu použití nebo formulář vytisknout a podat písemně.

Pro odeslání elektronického 602 formuláře přes datovou schránku není nutné nic instalovat.

Pro odeslání elektronického 602 formuláře e-mailem s elektronickým podpisem je nutné nainstalovat:

  • rozšíření do prohlížeče FormApps Extension
  • externí aplikaci FormApps Signing Extension

​K instalaci obou programů vyzve uživatele prohlížeč při odeslání elektronického 602 formuláře.

Podrobný návod naleznete na: https://www.cssz.cz/documents/20143/99425/Instalace_pluginu_CSSZ.pdf

Podpora operačních systému a prohlížečů:

  • Windows – podporovány jsou prohlížeče Chrome, Edge, Firefox
  • Linux – podporován jen prohlížeč Firefox