Department of the Environment

Head of the Environment Department

Location:

Office hours

official dayMorningAfternoon
Monday7.00-12.0012.30-18.00
Tuesday
Wednesday7.00-12.0012.30-18.00
Thursday
Friday

The department deals with the following agendas:

 • performance of state administration in the field of the environment
 • waste management
 • air protection
 • nature and landscape protection
 • protection of agricultural land
 • forest protection
 • urban forest management
 • plant health care
 • protection of animals against cruelty
 • hunting
 • Fisheries

Contact

Department – Water Authority

Location:

 • Building F, Komenského náměstí 1619/2, Říčany

Contact

Přehled podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek za rok 2021 vydaných dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

31. 1. 2022

Přehled podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek za rok 2020 vydaných dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

28. 5. 2021