Doprava

Končí mi platnost řidičského průkazu. Jak postupovat v žádosti o vydání nového řidičského průkazu?

Žadatel předloží:

  • platný doklad totožnosti,
  • případně doklady prokazující obvyklé bydliště,
  • stávající řidičský průkaz

Podání žádosti o výměnu řidičského průkazu nelze učinit v zastoupení.

Výměna řidičského průkazu, kterému končí platnost nebo již platnost vypršela, je zdarma.

Pokud je výměna spojena se změnou údajů v řidičském průkazu, podléhá výměna správnímu poplatku 200,- Kč.

Při výměně řidičského průkazu zrychleně ve lhůtě 5 pracovních dní je účtován správní poplatek 700,- Kč.

Žádost o vydání nového řidičského průkazu bude vytištěna přímo na přepážce.

Žádost o ŘP lze provést u kteréhokoliv úřadu s rozšířenou působností.