Doprava

Digitální tachograf

Paměťová karta řidiče do digitálního tachografu

Kartu řidiče bude potřebovat řidič při řízení vozidel vybavených digitálním tachografem skupin řidičského oprávnění B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, nebo D+E. V odůvodněném případu lze přijmout žádost od držitele řidičského oprávnění skupiny B vybavených záznamovým zařízením.

Karta řidiče se vydává s platností 5 let.

Správní poplatek 700,- Kč

Paměťová karta vozidla do digitálního tachografu

Karta vozidla slouží pro stahování dat z digitálního tachografu ze všech vozidel daného dopravce – není spojena s konkrétním vozidlem. Dopravce ovšem může mít více karet vozidla.

Správní poplatek 700,- Kč

Servisní paměťová karta do digitálního tachografu

O servisní kartu jsou oprávněni žádat pouze oprávnění pracovníci servisních dílen, autorizovaných Českým metrologickým institutem pro práci se zařízeními Digitálního tachografu, kteří jsou evidováni Ministerstvem dopravy.

Servisní karta se vydává vždy s platností 1 rok.

Správní poplatek 700,- Kč