Doprava

Co pro mne znamená sankce zákazu řízení motorových vozidel?

Nesmíte řídit vozidlo. Dále musíte do 5 pracovních dnů odevzdat svůj řidičský průkaz (pokud Vám již nebyl zadržen).

Zákaz řízení je trestem, který je ukládán za přestupek úřadem či za trestný čin soudem (je to trest stejně jako například pokuta) V důsledku uložení této sankce ztrácí řidič řidičské oprávnění a má povinnost odevzdat do pěti pracovních dnů svůj řidičský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v Říčanech Městský úřad v Říčanech, odbor správních agend a dopravy, oddělení registr řidičů, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.) V době zákazu řízení motorových vozidel nesmí řidič řídit motorová vozidla jinak se dopustí trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a trestného činu řízení bez řidičského oprávnění

Nic na této skutečnosti nemění fakt, že řidič má řidičský průkaz stále u sebe. Tato skutečnost pouze značí, že osoba se dopustila dalšího přestupku, když neodevzdala svůj řidičský průkaz do pěti pracovních dnů od uložení sankce zákazu řízení motorových vozidel obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (za tento přestupek lze uložit pokutu až 30.000,- Kč). V případě zjištění, že řidič řídí motorová vozidla a prokazuje se řidičským průkazem, který měl povinnost odevzdat, v době zákazu řízení motorových vozidel (tuto skutečnost policisté na místě okamžitě zjistí lustrací v registru řidičů), je toto bráno jako výrazně přitěžující okolnost (zneužití řidičského průkazu).