Doprava

Co mám dělat, když mi byl zadržen řidičský průkaz?

Nesmíte řídit motorové vozidlo! A to až do doby, kdy na zadržení Vašeho průkazu naváže zákaz řízení uložený úřadem či soudem, či do doby, kdy Vám bude řidičský průkaz vrácen.

V době zadržení řidičského průkazu (již odebrání řidičského průkazu policistou) nesmí již řidič řídit vozidlo! Tímto jednáním by se dopustil přestupku, který je trestán pokutou a zákazem řízení. Policista musí oznámit zadržení řidičského průkazu do jednoho pracovního dne obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo. Tento úřad pak rozhodne v rámci správního řízení o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu, případně při nesplnění podmínek pro zadržení průkazu úřad rozhodne o jeho vrácení.