Doprava

Připojení vjezdu a stavební práce na komunikacích

Připojení vjezdu či stavební práce na komunikacích povoluje pověřený silniční správní úřad. Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací v pozemku komunikace je nutno mít rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace

  • Pro místní komunikace je silničním správním úřadem odbor správy a údržby města. Místními či účelovými komunikacemi je většina menších silnic a ulic ve městě kromě níže uvedených.

Formuláře odboru správy majetku

  • Komunikace II. a III.třídy a účelové komunikace řeší odbor správních agend a dopravy. Mezi silnice II. a III. třídy patří mimo jiné Říčanská, Rooseveltova, Voděradská, Široká, 17.listopadu a další komunikace spojující sousední obce.

Formuláře odboru dopravy

  • Komunikace I.třídy řeší silniční správní úřad krajského úřadu SČK. Silnicí I.třídy je v Říčanech pouze Černokostelecká.

Více informací na webu SČK