Doprava

Služebnost uložení inž.sítí do komunikace

Před uložením inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektro, …) do pozemku komunikace je nutné vyřídit si služebnost (dříve věcné břemeno) s vlastníkem pozemku (většinou nejprve smlouvu o smlouvě budoucí dle předpokládané délky sítě, následně po realizaci smlouvu řádnou dle skutečného zaměření).

místních a účelových komunikací je většinou vlastníkem město Říčany, ovšem některé části komunikací jsou soukromé a je nutné si vlastníka ověřit, např. na www.cuzk.cz. Služebnost v městských pozemcích řeší odbor správy majetku, oddělení hospodářské správy MÚ Říčany.

Komunikace II.a III.třídy jsou krajské, tudíž služebnost se vyřizuje s KSÚS Středočeského kraje – http://www.ksus.cz/

Komunikace I.třídy (Černokostelecká) patří státu a služebnosti vyřizuje ŘSD ČR – https://www.rsd.cz/wps/portal/

Kromě toho je před zahájením jakýchkoliv stavebních prací (výkopy atp.) nutné požádat pověřený silniční správní úřad o zvláštní užívání komunikace.

Detaily a formuláře ke stažení najdete v sekci Připojení vjezdu a stavební práce na komunikacích.