Doprava

Připojení sjezdu nebo místní komunikace na silnici II. nebo III. třídy?

Na odbor správních agend a dopravy podat Žádost o povolení připojení pozemku k silnici II. a III. třídy.

K žádosti se přikládá:

  • souhlas a podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
  • závazné stanovisko Policie ČR DI Praha venkov – jih v Mnichovicích (DI Kolín), tel: 974 882 452, 974 882 458; e-mail: zc.rcp@id.jop, Masarykovo náměstí 708, 251 64 Mnichovice
  • projektová dokumentace (situace)
  • doklad o vlastnických, uživatelských či jiných právech k připojení nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí),
  • plná moc v případě zastoupení,

Správní poplatek 500,- Kč. Správní poplatek bude vybrán na pokladně MěÚ Říčany, lze platit i platební kartou.

Tištěné formuláře jsou také k dispozici na odboru správních agend a dopravy, Městském úřadě v Říčanech, Komenského náměstí 1619/2, 251 01 Říčany.